Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Rytmika dla dzieci - informacje i plan zajęć

Zajęcia rytmiki będą odbywały się w trzech grupach, według podziału dokonanego na spotkaniu organizacyjnym. Przypominamy o opłacie miesięcznej za zajęcia w wysokości 20 zł, którą należy dokonać przelewem na konto Ośrodka Kultury nr: 83 8890 1079 0009 5035 2006 0001 do 15-go każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: RYTMIKA, imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który dokonywana jest opłata. Od kwoty miesięcznej nie odliczamy nieobecności dziecka na zajęciach. Poniżej podajemy plan zajęć.

WTOREK
16.30-17.15 Rytmika I (2-4 lata)
17.15-18.00 Rytmika II (2-4 lata)
18.00-18.45 Rytmika III (5-7 lat)

Prowadzący: Barbara Taborska

 

rytmika.jpeg