Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci MAŁY KARPIK 2016

Jury podczas obrad w dniu 7 października 2016 r. w składzie: Zbigniew Woźniak - przewodniczący, Michał Graczyk, Jarosław Stojko, Małgorzata Biedroń, Agnieszka Kucharuk ustaliło, co następuje:

GRAND PRIX otrzymuje Milena Cempa (SP nr 1 w Niemodlinie)

kat. klasy V-VI
I miejsce – Oliwer Sowa (PSP w Popielowie)
II miejsce – Katarzyna Dolak (SP nr 1 w Niemodlinie)
III miejsce – Dominika Pytel (PSP nr 1 w Ozimku)
Nagroda Firmy Ornament z Nysy - Karolina Lasman (SP nr 2 w Niemodlinie)

kat. klasy 0-IV
I miejsce – Laura Kupczyk (SP nr 2 w Ozimku)
II miejsce – Aleksandra Narwid (SP nr 2 w Niemodlinie)
III miejsce – Magdalena Romanowska (SP nr 1 w Niemodlinie)
Wyróżnienie – Hania Gollenia (PSP w Murowie)
Nagroda Firmy Ornament z Nysy - Szymon Lasman (Przedszkole nr 1 w Niemodlinie)

 

Grand Prix

GP Mały Karpik 2016.jpeg