Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Zespoły taneczne Rytmix I oraz Rytmix II zatańczyły na przeglądzie w Oleśnie

Przegląd w Oleśnie jest jedną z trzech rejonowych eliminacji do XX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2015. Młodsza grupa tancerzy zaprezentowała się w inscenizacji tanecznej „Alicja w krainie czarów”, zaś starsze dziewczęta zatańczyły układ Disco Dance. W sumie w Oleśnie wystąpiło trzydzieści grup tanecznych z ośmiu miejscowości. Od tego roku po raz pierwszy wyniki o zakwalifikowanych zespołach zostaną podane dopiero po przeprowadzeniu wszystkich trzech etapów rejonowych, czyli pod koniec marca.