Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Ferie z Ośrodkiem Kultury - podsumowanie

W ramach zajęć plastycznych zorganizowano warsztaty karykatury, zabawy z masą solną, warsztaty tworzenia komiksu, papieroplastyki i makiety. Drugą formą, w której dzieci brały udział były zajęcia muzyczne: „Mikrofon dla wszystkich”, czyli emisja głosu, praca z mikrofonem, zajęcia wokalne z akompaniatorem oraz nauka gry na instrumentach klawiszowych.  Można było nagrać się w studiu nagrań, a także wziąć udział w mini liście przebojów, podczas której dzieci naśladowały swoich ulubionych wykonawców. Kolejną propozycją były zajęcia fotograficzne oraz treningi taneczne  - ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży oraz skierowane do grup tanecznych Rytmix połączone z warsztatami jazzu. 
Podczas ferii w sali widowiskowej najmłodsi mieli okazję obejrzeć dwa spektakle teatralne „Wilk i zająć na urlopie” i „Kniaź Popiel”. Odbyły się także trzy bale karnawałowe dla różnych grup wiekowych: dla dzieci, młodzieży i seniorów. W dwa niedzielne popołudnia odbyły się projekcje filmów „Gdzie jest Mikołaj? i „Sen o Warszawie” poświęcony twórczości Czesława Niemena.