Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Konkurs dla dzieci Feryjna Mini Lista Przebojów - 21 stycznia 2015 r., godz. 16.00, sala widowiskowa.

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas szkół podstawowych do zabawy polegającej na naśladowaniu znanego i lubianego wykonawcy, bądź zespołu muzycznego. Celem zabawy jest rozwijanie dziecięcych talentów muzyczno-tanecznych oraz propagowanie znanych utworów muzycznych i wykonawców. Każdy uczestnik zabawy musi dostarczyć płytę CD z dobrze nagranym utworem. Najlepsi wykonawcy zostaną nagrodzeni upominkami.

Jury oceniać będzie:
- wygląd zewnętrzny,
- ruch sceniczny,
- podobieństwo do naśladowanego wykonawcy.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Ośrodka Kultury do dnia 15 stycznia.

feryjna minilista.jpeg