Gminny konkurs recytatorski Grupa teatralna dorosłych Jarosława Letka - Scena Muzyczna Koncert Studia Piosenki Małgorzata Kalińska - Scena Muzyczna Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa grupa teatralna Nagroda Dużego Eryka Oceany 2015 Podsumowanie zajęć 2015 Recital Janusza Tekieli Recital Wiktorii Grudniok Rytmix I Rytmix I Rytmix II Studio nagrań Zajęcia fotograficzne Zajęcia instrumentalne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zespoły taneczne Rytmix Zespół Scoti Caam Zespół wokalny Piąty Bieg Zespół wokalny Piąty Bieg

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie W piątkowe popołudnie 20 maja 2011 r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyła się promocja książki prof. Damiana Jerzego Tomczyka „Niegdyś młodzież dzisiaj chluba. Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie w latach 1949-2009”.  Wydawcą książki jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Jednak książka nie powstałaby, jak podkreśla autor, gdyby nie starania Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza i jego zastępcy Bartłomieja Kostrzewy, którzy doprowadzili do wydania publikacji. „To dzięki ich staraniom mogła ona ujrzeć światło dzienne” – mówił autor.
Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście nobliwego autora, który opowiadał o pracy nad książką i o trudnościach związanych ze zbieraniem materiałów do niej. „Była to czasochłonna i mrówcza praca” - jak powiedział profesor, który od początku sam gromadził potrzebne do publikacji informacje, ponieważ w archiwum szkoły nie ma materiałów źródłowych i archiwalnych, które mówiłyby o konkretnych osobach i ich dalszej drodze życiowej po zakończeniu szkoły. Prof. Damian Tomczyk korzystał przede wszystkim z rozmów z bohaterami książki, do których docierał sam. Niektórzy z nich niechętnie zgadzali się na tego typu zwierzenia, dlatego tym cenniejsze są relacje tych osób, które zgodziły się, by opisać dzieje ich losów po zakończeniu edukacji w Niemodlinie.
Podczas promocji książki, wszyscy zainteresowani mogli ją nabyć wraz z dedykacją i autografem autora. Szkoda tylko, że tak niewielu absolwentów i nauczycieli szkoły, której autor poświęcił tak wiele swojego czasu, było zainteresowanych tym wydarzeniem, o czym świadczyła bardzo niska frekwencja podczas promocji książki.