Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie W piątkowe popołudnie 20 maja 2011 r., w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, odbyła się promocja książki prof. Damiana Jerzego Tomczyka „Niegdyś młodzież dzisiaj chluba. Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie w latach 1949-2009”.  Wydawcą książki jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Jednak książka nie powstałaby, jak podkreśla autor, gdyby nie starania Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza i jego zastępcy Bartłomieja Kostrzewy, którzy doprowadzili do wydania publikacji. „To dzięki ich staraniom mogła ona ujrzeć światło dzienne” – mówił autor.
Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście nobliwego autora, który opowiadał o pracy nad książką i o trudnościach związanych ze zbieraniem materiałów do niej. „Była to czasochłonna i mrówcza praca” - jak powiedział profesor, który od początku sam gromadził potrzebne do publikacji informacje, ponieważ w archiwum szkoły nie ma materiałów źródłowych i archiwalnych, które mówiłyby o konkretnych osobach i ich dalszej drodze życiowej po zakończeniu szkoły. Prof. Damian Tomczyk korzystał przede wszystkim z rozmów z bohaterami książki, do których docierał sam. Niektórzy z nich niechętnie zgadzali się na tego typu zwierzenia, dlatego tym cenniejsze są relacje tych osób, które zgodziły się, by opisać dzieje ich losów po zakończeniu edukacji w Niemodlinie.
Podczas promocji książki, wszyscy zainteresowani mogli ją nabyć wraz z dedykacją i autografem autora. Szkoda tylko, że tak niewielu absolwentów i nauczycieli szkoły, której autor poświęcił tak wiele swojego czasu, było zainteresowanych tym wydarzeniem, o czym świadczyła bardzo niska frekwencja podczas promocji książki.