Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Pozyskane przez Ośrodek Kultury środki zewnętrzne w latach 2010-2014

Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie w latach 2010-2014. W sumie dofinansowanie realizacji naszych kulturalnych projektów wyniosło 250 274, 99 zł.

I. Małe projekty PROW
1. Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik" 2010 - Święto Karpia, 2010 - 17 052 zł;

2. Wyposażenie sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie, 2011 - 24 027,99 zł;

3. Opracowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Monografia Niemodlina”, 2011 - 18 095 zł;

4. Wyposażenie studia nagrań w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, 2012 - 25 000 zł;

5. Obchody 730-lecia Niemodlina, 2013 - 50 000 zł.

II. Pozyskanie wsparcia ze środków Funduszu Promocji Ryb na finansowanie zadania pn. Święto Karpia/Carp Festiwal na lata 2011-2013 - 116 100 zł.