Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa teatralna dorosłych Karpik 2016 Kasia Dolak - stypendium marszałka Koncert młodych instrumentalistów Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Małgorzata Kalińska i Jerzy Sadłoń Mini formacja Rytmix I Mini formacja Rytmix IV Mistrzostwa Europy - mini formacja Rytmix I Młodzi rysownicy Młodzieżowa grupa teatralna Nagroda "Partnerstwo bez granic" Nagroda Dużego Eryka Nauka gry na gitarze Oceany 2017 Podsumowanie zajęć tanecznych 2017 Przedstawienie "Denat" Rytmix II Rytmix IV Rytmix IV Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia gry na fortepianie Zajęcia gry na keyboardzie Zajęcia instrumentalne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zespoły taneczne Rytmix Zespół "Piąty Bieg"

MAŁY KARPIK 2014 - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Do 30 września czekamy na wasze prace! Zapraszamy do udziału. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Niemodlin oraz z gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych - kategoria I: klasy 0-4 oraz kategoria II: klasy 5-6. Tematem przewodnim jest ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb.

REGULAMIN  KONKURSU  „MAŁY  KARPIK" 2014

Organizatorzy:      

Ośrodek Kultury w Niemodlinie, Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" i Agencja Rynku Rolnego.

Cele i zadania konkursu:

- Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
- tworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci  w działaniach plastycznych,
- poszukiwanie nowych talentów.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy do dnia 30 września na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 77 4606 096, e-mail: ok@niemodlin.pl.

UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Niemodlin oraz z gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice.

Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- Kategoria I klasy 0-4
- Kategoria II klasy 5-6
 
Temat przewodni: - ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb.

Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka, makieta przestrzenna).

Format A4, papier sztywny - brystol, blok techniczny, tektura.

Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasę, adres zamieszkania lub szkoły).

UWAGA! Prace zniszczone nie będą przyjmowane.
    
Ocena:

Oceny dokona fachowe jury składające się ze znanych polskich rysowników. Kryteria oceny:
- technika wykonania,
- pomysł,
- kompozycja.


Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 3 października 2014 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu listownie.

PDFKarta zgłoszenia Mały Karpik 2014.pdf

PDFRegulamin konkursu Mały Karpik 2014.pdf