Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY

Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” organizowany jest od 2005 r. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetki Agnieszki Osieckiej wśród młodzieży, a także zachęcenie jej do śpiewania piosenki z tekstem o wysokich walorach artystycznych.
W konkursie biorą udział wokaliści w wieku 12 – 24 lata: kategoria I 12 -15 lat, kategoria II 16 - 24 lat. W konkursie uczestniczą soliści. Podczas przesłuchań konkursowych uczestnicy prezentują jeden wybrany utwór z twórczości Agnieszki Osieckiej. Laureaci konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w Koncercie Laureatów, który odbywa się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury z udziałem zaproszonych gości, sponsorów, wokalistów i ich opiekunów w dniu konkursu. Oceny wykonawców dokonuje jury powołane przez organizatora konkursu według kryteriów: interpretacja, sposób i ekspresja wykonania w odniesieniu do treści, ogólne wrażenie sceniczne. Organizator zachęca uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenki.

Patronat honorowy nad konkursem każdego roku sprawuje Fundacja im. Agnieszki Osieckiej "Okularnicy".

logo.jpeg

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, powołana przez córkę poetki, Agatę Passent, opiekuje się spuścizną Agnieszki Osieckiej i stara się w swoich projektach w sposób twórczy i konsekwentny nawiązywać do działań swej patronki.

Agnieszka Osiecka pozostawiła ogromny dorobek literacki oraz prywatne archiwum, stanowiące rodzaj kroniki epoki, w której żyła. Fundacja zajmuje się porządkowaniem i poszerzaniem tego archiwum, popularyzowaniem twórczości poetki oraz dbaniem o ochronę jej praw autorskich i dobrego imienia.

Fundacja pragnie inicjować wznawianie jej książek, sztuk teatralnych, poezji i piosenek. Organizować festiwale i konkursy. Celem i marzeniem twórców, członków i wolontariuszy fundacji jest stworzenie placówki, która wspiera ludzi wrażliwych, i wymagających intelektualnie, pragnących się rozwijać – jednym słowem – "Okularników" poszukujących dobrej literatury i muzyki, potrafiących dyskutować, ale także słuchać w skupieniu, ludzi, którzy podobnie jak fundacja nie zamierzają brać udziału "w wyścigu szczurów". Chcemy wpływać na kształtowanie i popularyzację edukacji artystycznej.

Oczekujemy na współpracę i pomoc ze strony wszystkich tych, którym z nami jest po drodze bez względu na sympatie polityczne, profesję i miejsce zamieszkania. Tych, którzy noszą okulary i tych, których wzrok nie zawodzi...

Strona internetowa http://okularnicy.org.pl/