Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Grand Prix Karpik 2003-2017

Grand Prix 2003

GP_2003.jpeg

Grand Prix 2004

GP_2004.jpeg

Grand Prix 2005

GP_2005.jpeg

Grand Prix 2006

GP_2006.jpeg

Grand Prix 2007

GP_2007.jpeg

Grand Prix 2008

GP_2008.jpeg

Grand Prix 2009

GP_2009a.jpegGP_2009b.jpeg

Grand Prix 2010

GP_2010.jpeg

Grand Prix 2011

GP_2011.jpeg

Grand Prix 2012

GrandPrix-2012pion.jpeg

Grand Prix 2013

grand_prix_01.jpeg

Grand Prix 2014

Karpik2014_katalog-15 — kopia.jpeg

Grand Prix 2015

Grand Prix - Krzysztof Grzondziel.jpeg

Grand Prix 2016

GrandPrix_BartlomiejBelniak_Polska.jpeg

Grand Prix 2017

GrandPrix - Pawel Kuczynski.jpeg