Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa teatralna dorosłych Karpik 2016 Kasia Dolak - stypendium marszałka Koncert młodych instrumentalistów Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Małgorzata Kalińska i Jerzy Sadłoń Mini formacja Rytmix I Mini formacja Rytmix IV Mistrzostwa Europy - mini formacja Rytmix I Młodzi rysownicy Młodzieżowa grupa teatralna Nagroda "Partnerstwo bez granic" Nagroda Dużego Eryka Nauka gry na gitarze Oceany 2017 Podsumowanie zajęć tanecznych 2017 Przedstawienie "Denat" Rytmix II Rytmix IV Rytmix IV Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia gry na fortepianie Zajęcia gry na keyboardzie Zajęcia instrumentalne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zespoły taneczne Rytmix Zespół "Piąty Bieg"

KARPIK 2011 Competition rules/Regulamin

9th INTERNATIONAL CARTOON CONTEST
“KARPIK 2011”
NIEMODLIN-POLAND
Competition rules:
1. EACH AUTHOR CAN SENT AT MAXIMUM 2 ORYGINAL WORK
2. THE FORMATS OF THE WORKS SHOULD NOT EXCEED THE A-4 !!!
3. EACH WORK SHOULD BE SIGNED ON THE REVERSE AND BEAR THE AUTHOR'S FULL ADDRESS
4. THEME: “FISH, FISHERMEN, FISHING, ANGLERS”
5. THE FOLLOWING PRIZES HAVE BEEN ESTABLISHED:
1 st PRIZE OF 2500 PLN
2 nd x 2 PRIZE OF 1500 PLN
6. THE WORKS MUST ARRIVE BY 30 SEPTEMBER 2011!!!
7. AFTER THE EXPOSITION,ILLUSTRATIONS BECOME THE PROPERTY OF ORGANIZER AND MAY BE USED FOR PROMOTION PURPOSES END EXHIBITION.
8. THE WINERS AS WELL AS CARTOONISTS QUALIFIELD TO PARTICIPATE IN THE POST-COMPETITON EXHIBITION SHALL BE PROVIDED WITH A FREE COPY OF A CATALOGUE PUBLISHED BY ORGANIZRS
9. SEND YOUR WORK AT THE ADDRESS:
OŚRODEK KULTURY
(KARPIK 2011)
UL. MIKOŁAJA REJA 1
49-100 NIEMODLIN
WOJ. OPOLSKIE
POLAND

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO
„KARPIK 2011”
NIEMODLIN-POLSKA
Regulamin:
1. KAŻDY AUTOR MÓŻE PRZESŁAĆ MAKSYMALNIE 2 ORYGINALNE PRACE.
2. FORMAT PRAC NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ FORMATU A-4.!!!
3. KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ OPISANA NA ODWROCIE PEŁNYM ADRESEM UCZESTNIKA.
4. TEMAT: RYBY, RYBACY, POŁOWY, W SIECI........
5. ORGANIZATORZY PRZYZNAJĄ NAGRODY:
1 NAGRODA – 2500 PLN
2 X 2 NAGRODY – 1500 PLN
6. PRACE MUSZĄ BYĆ PRZESŁANE DO 30 WRZEŚNIA!!!
7. PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY NADESŁANE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORÓW (ZOSTANĄ ZLICYTOWANE NA CELE CHARYTATYWNE)
8. NAGRODZENI I ZAKWALIFIKOWANI NA WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ OTRZYMAJĄ 1 KOPIĘ KATALOGU WYDANEGO PRZEZ ORGANIZATORÓW.
9. PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:
OŚRODEK KULTURY (z dopiskiem KARPIK 2011)
UL. MIKOŁAJA REJA 1
49-100 NIEMODLIN
POLSKA