Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

KARPIK 2011 Competition rules/Regulamin

9th INTERNATIONAL CARTOON CONTEST
“KARPIK 2011”
NIEMODLIN-POLAND
Competition rules:
1. EACH AUTHOR CAN SENT AT MAXIMUM 2 ORYGINAL WORK
2. THE FORMATS OF THE WORKS SHOULD NOT EXCEED THE A-4 !!!
3. EACH WORK SHOULD BE SIGNED ON THE REVERSE AND BEAR THE AUTHOR'S FULL ADDRESS
4. THEME: “FISH, FISHERMEN, FISHING, ANGLERS”
5. THE FOLLOWING PRIZES HAVE BEEN ESTABLISHED:
1 st PRIZE OF 2500 PLN
2 nd x 2 PRIZE OF 1500 PLN
6. THE WORKS MUST ARRIVE BY 30 SEPTEMBER 2011!!!
7. AFTER THE EXPOSITION,ILLUSTRATIONS BECOME THE PROPERTY OF ORGANIZER AND MAY BE USED FOR PROMOTION PURPOSES END EXHIBITION.
8. THE WINERS AS WELL AS CARTOONISTS QUALIFIELD TO PARTICIPATE IN THE POST-COMPETITON EXHIBITION SHALL BE PROVIDED WITH A FREE COPY OF A CATALOGUE PUBLISHED BY ORGANIZRS
9. SEND YOUR WORK AT THE ADDRESS:
OŚRODEK KULTURY
(KARPIK 2011)
UL. MIKOŁAJA REJA 1
49-100 NIEMODLIN
WOJ. OPOLSKIE
POLAND

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO
„KARPIK 2011”
NIEMODLIN-POLSKA
Regulamin:
1. KAŻDY AUTOR MÓŻE PRZESŁAĆ MAKSYMALNIE 2 ORYGINALNE PRACE.
2. FORMAT PRAC NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ FORMATU A-4.!!!
3. KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ OPISANA NA ODWROCIE PEŁNYM ADRESEM UCZESTNIKA.
4. TEMAT: RYBY, RYBACY, POŁOWY, W SIECI........
5. ORGANIZATORZY PRZYZNAJĄ NAGRODY:
1 NAGRODA – 2500 PLN
2 X 2 NAGRODY – 1500 PLN
6. PRACE MUSZĄ BYĆ PRZESŁANE DO 30 WRZEŚNIA!!!
7. PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY NADESŁANE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORÓW (ZOSTANĄ ZLICYTOWANE NA CELE CHARYTATYWNE)
8. NAGRODZENI I ZAKWALIFIKOWANI NA WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ OTRZYMAJĄ 1 KOPIĘ KATALOGU WYDANEGO PRZEZ ORGANIZATORÓW.
9. PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:
OŚRODEK KULTURY (z dopiskiem KARPIK 2011)
UL. MIKOŁAJA REJA 1
49-100 NIEMODLIN
POLSKA