Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Mały Karpik 2011 - regulamin

REGULAMIN KONKURSU „MAŁY KARPIK 2011”

Organizatorzy:

- Polskie Towarzystwo Rybackie
- Ośrodek Kultury w Niemodlinie
- Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna

Cele i zadania konkursu:

- Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
- tworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci w działaniach plastycznych,
- poszukiwanie nowych talentów.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy do dnia 30 września na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. Reja 1
49-100 Niemodlin
Tel./fax: 77 4606 096
E-mail: ok@niemodlin.pl

UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Gminy Niemodlin oraz z Gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice.

Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- Kategoria I klasy 0-4
- Kategoria II klasy 5-6

Temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb.

Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka, makieta przestrzenna).

Format A4.

Papier sztywny- brystol, blok techniczny, tektura.

Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasę, adres zamieszkania lub szkoły).

UWAGA! Prace zniszczone nie będą przyjmowane.

Ocena:

Oceny dokona fachowe jury składające się ze znanych polskich rysowników.

Kryteria oceny:
- technika wykonania
- pomysł
- kompozycja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2011 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Ośrodka Kultury w Niemodline: www.okniemodlin.org.
Zwycięzcy i laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu listownie.


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Rybackie
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna