Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Harmonogram zajęć i cennik

ZAJĘCIA KULTURALNE 2019-20120

 

Zajęcia taneczne RYTMIX - Karolina Micuń
Poniedziałek 15.30-17.00 Rytmix 4
Poniedziałek 17.00-18.30 Rytmix 1

Wtorek 15:30-16:15 Rytmix 5
Wtorek 16.15-17.00 Rytmix Przedszkolaki
Wtorek 17.00-18.15 Rytmix 3

Środa 15.30-17.00 Rytmix 4
Środa 17.00-18.30 Rytmix 1

Piątek 15.00-16.15 Rytmix 3
Piątek 16.15-17.00 Rytmix Przedszkolaki
Piątek 17.00-17.45 Rytmix 5

Gra na instrumentach - Paweł Ostrowski, Paweł Kaliciński
Poniedziałek 10
.00-18.00 Nauka gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie, saksofonie
Środa 12.00-20.00 Nauka gry na gitarze

Zajęcia plastyczne - Michał Graczyk
Poniedziałek 
12.30-15.30
Wtorek 14.15-15.30
Środa 12.30-17.00
Czwartek 12.30-15.30

Studio Piosenki - Magdalena Krzemień
Poniedziałek 13.00-17.00

Zajęcia teatralne - Małgorzata Dolak
Czwartek 15.30-17.30 Grupa młodzieżowa
Czwartek 17.30-19.30 Grupa dorosłych 

Scena Muzyczna - Katarzyna Paszula, Paweł Ostrowski
Środa 13.30-19.30

Zespół Piąty Bieg - Iwona Lipczyńska
Wtorek 16.30-18.30

Zajęcia taneczne z el. rytmiki i baletu - Marta Helińska
Piątek 16.00-16.30 Grupa 3-4 lat
Piątek 16.30-17.15 Grupa 5-6 lat

CENNIK
Cennik zajęć w Ośrodku Kultury w Niemodlinie obowiązujący od dnia 1 września 2018 r.

Zajęcia nauki gry na gitarze 40 złotych za 45 minut zajęć
Zajęcia nauki gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie, saksofonie 35 złotych za 30 minut zajęć
Zajęcia taneczne Rytmix 50 złotych za miesiąc
Studio Piosenki 25 złotych za miesiąc
Zajęcia plastyczne 15 złotych za miesiąc

 Ceny opłat za zajęcia dla posiadaczy Niemodlińskiej Karty Rodziny przysługującej rodzinom, rodzinom zastępczym, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci niepełnosprawnych z przynajmniej trojgiem dzieci, którzy mieszkają na terenie gminy Niemodlin:

Zajęcia nauki gry na gitarze 30 złotych za 45 minut zajęć
Zajęcia taneczne 30 złotych za miesiąc
Studio Piosenki 15 złotych za miesiąc
Zajęcia plastyczne 10 złotych za miesiąc
Zajęcia nauki gry na pianinie, keyboardzie,
akordeonie, saksofonie
30 złotych za 30 minut zajęć

Wpłaty należy regulować do 15-go każdego miesiąca "z góry" w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie lub
przelewem na konto nr 83 8890 1079 0009 5035 2006 0001 (BS w Namysłowie Oddz. Niemodlin).
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć, miesiąc.