Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

MAŁY KARPIK - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN  KONKURSU  „MAŁY  KARPIK 2013”
 
Organizatorzy:      
Ośrodek Kultury w Niemodlinie, Polskie Towarzystwo Rybackie, Agencja Rynku Rolnego, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna.
 
Cele i zadania konkursu:
Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci 
Tworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci w działaniach plastycznych
Poszukiwanie nowych talentów
 
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy wraz z kartą zgłoszenia uczestnika do dnia  30 września 2013 r. na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 77 4606 096.
UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.
 
Zasady konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Niemodlin oraz z gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice. 
Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
- kategoria I: klasy 0 – 4,
- kategoria II: klasy 5 - 6.
Temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb.
Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka, makieta przestrzenna). Format A4.
Papier sztywny - brystol, blok techniczny, tektura.
Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania lub szkoły).
UWAGA! Prace zniszczone nie będą przyjmowane.
 
Ocena: 
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora według następujących kryteriów:
- technika wykonania,
- kompozycja,
- pomysł.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 października 2013 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Nagrody ufundowane przez organizatorów zostaną wręczone laureatom podczas podsumowania konkursu w Ośrodku Kultury w Niemodlinie w dniu 15 listopada 2013 r.
 
PDFKarta zgłoszenia Mały Karpik 2013.pdf