Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa teatralna dorosłych Karpik 2016 Kasia Dolak - stypendium marszałka Koncert młodych instrumentalistów Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Małgorzata Kalińska i Jerzy Sadłoń Mini formacja Rytmix I Mini formacja Rytmix IV Mistrzostwa Europy - mini formacja Rytmix I Młodzi rysownicy Młodzieżowa grupa teatralna Nagroda "Partnerstwo bez granic" Nagroda Dużego Eryka Nauka gry na gitarze Oceany 2017 Podsumowanie zajęć tanecznych 2017 Przedstawienie "Denat" Rytmix II Rytmix IV Rytmix IV Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia gry na fortepianie Zajęcia gry na keyboardzie Zajęcia instrumentalne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zespoły taneczne Rytmix Zespół "Piąty Bieg"

MAŁY KARPIK - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN  KONKURSU  „MAŁY  KARPIK 2013”
 
Organizatorzy:      
Ośrodek Kultury w Niemodlinie, Polskie Towarzystwo Rybackie, Agencja Rynku Rolnego, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna.
 
Cele i zadania konkursu:
Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci 
Tworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci w działaniach plastycznych
Poszukiwanie nowych talentów
 
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy wraz z kartą zgłoszenia uczestnika do dnia  30 września 2013 r. na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 77 4606 096.
UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.
 
Zasady konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Niemodlin oraz z gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice. 
Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
- kategoria I: klasy 0 – 4,
- kategoria II: klasy 5 - 6.
Temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb.
Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka, makieta przestrzenna). Format A4.
Papier sztywny - brystol, blok techniczny, tektura.
Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania lub szkoły).
UWAGA! Prace zniszczone nie będą przyjmowane.
 
Ocena: 
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora według następujących kryteriów:
- technika wykonania,
- kompozycja,
- pomysł.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 października 2013 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Nagrody ufundowane przez organizatorów zostaną wręczone laureatom podczas podsumowania konkursu w Ośrodku Kultury w Niemodlinie w dniu 15 listopada 2013 r.
 
PDFKarta zgłoszenia Mały Karpik 2013.pdf