Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb

Regulamin „Polsko – Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb”
 
1. Cele i zadania konkursu:
Propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnych potrawach  z ryb w Polsce i Czechach.
 
2. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału (podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu) do dn. 4 listopada (tel. 77 460 60 96) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb (z podaniem nazwy potrawy) w dniu 16 listopada 2013 roku do godz. 16.00 do Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin.
 
3. Ocena:
Oceny dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 
4. Kryteria oceny:
Oryginalność, smak potrawy, związek z danym regionem, estetyka.
 
5. Nagrody:
Organizatorzy ufundują atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w dniu 16 listopada br. po ogłoszeniu wyników konkursu.