Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Miłość jest wśród nas

Dnia 15 lutego br. odbyła się dziewiąta edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest wśród nas” zorganizowana przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz. 
Młodzież recytowała wiersze o tematyce miłosnej w dwóch kategoriach wiekowych: szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
 
Jury w składzie: przewodnicząca Irena Lachowska (nauczycielka języka polskiego), Jadwiga Kutyła (dyrektor Publicznej Biblioteki w Niemodlinie), Anna Pasierbek-Moćko (pracownik biblioteki w Niemodlinie) oraz Marek Krzyżanowski (instruktor OK), zdecydowało Grand Prix konkursu przyznać Kamilowi Skrosiowi z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie za piękną recytację wiersza K. I. Gałczyńskiego „Rozmowa liryczna”.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano Marcie Wydrze z Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Drugie miejsce zajął Przemysław Wajman (PG w Niemodlinie). Trzecia nagroda ex aequo powędrowała do uczennic Publicznego Gimnazjum w Graczach – Agaty Trzmielewskiej i Anny Prochery. W młodszej kategorii wiekowej zostały przyznane również dwa wyróżnienia, które otrzymały: Julia Kwiecińska z PG w Niemodlinie oraz z Marlena Borowicz z PG w Graczach.
 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatką pierwszego miejsca została Paulina Judasz. Drugie miejsce otrzymała Paulina Juzwa. Nie przyznano trzeciej nagrody. Wszyscy laureaci tej kategorii są uczniami Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy.
1.jpeg
2.jpeg