Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Konferencja rybacka „Rozwój rybactwa oPolskiego – szanse i rozwój”

16 listopada miała miejsce konferencja zatytułowana „Rozwój rybactwa oPolskiego – szanse i rozwój”, która odbyła się w restauracji Dworek w Graczach. Spotkanie poświęcone gospodarce rybackiej naszego regionu zorganizowała Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oraz Polskie Towarzystwo Rybackie. W programie konferencji znalazły się tematy poświęcone m.in. dobrym przykładom wykorzystania funduszy unijnych przez rybaków województwa opolskiego, czy też ofercie pierwszego ogólnopolskiego projektu promocji bezpośredniej sprzedaży ryb. „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” podzieliło się z uczestnikami konferencji doświadczeniami w budowanie marki regionu przy wykorzystywaniu innowacyjnych metod. Przed zakończeniem konferencji jej uczestnicy mogli zabrać głos w dyskusji na temat poruszanych tematów i przyszłości rybołówstwa w naszym regionie.

 DSC_2048.jpeg

 DSC_2049.jpeg