Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Spotkanie na granicy

30 czerwca br. delegacja naszej gminy - burmistrz Niemodlina wraz ze swoim zastępcą oraz radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, wzięła udział w „Spotkaniu na granicy Czech i Moraw”.
Uroczyste obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele w miejscowości Valterice. Podczas festynu, który otworzyli starosta miasta Stity Jiri Vogel, burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, wystąpiło wielu artystów. Naszą gminę reprezentowała Magdalena Mrożek, wokalistka Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Magdalena Mrożek.jpeg