Gminny konkurs recytatorski Grupa teatralna dorosłych Jarosława Letka - Scena Muzyczna Koncert Studia Piosenki Małgorzata Kalińska - Scena Muzyczna Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa grupa teatralna Nagroda Dużego Eryka Oceany 2015 Podsumowanie zajęć 2015 Recital Janusza Tekieli Recital Wiktorii Grudniok Rytmix I Rytmix I Rytmix II Studio nagrań Zajęcia fotograficzne Zajęcia instrumentalne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zespoły taneczne Rytmix Zespół Scoti Caam Zespół wokalny Piąty Bieg Zespół wokalny Piąty Bieg

Konkurs MAŁY KARPIK 2011

Logo Karpik.jpeg REGULAMIN KONKURSU „MAŁY KARPIK 2011”

Organizatorzy:

- Polskie Towarzystwo Rybackie
- Ośrodek Kultury w Niemodlinie
- Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna

Cele i zadania konkursu:

- Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
- tworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci w działaniach plastycznych,
- poszukiwanie nowych talentów.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy do dnia 30 września na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. Reja 1
49-100 Niemodlin
Tel./fax: 77 4606 096
E-mail: ok@niemodlin.pl

UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Niemodlin oraz z gmin: Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice.

Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- Kategoria I klasy 0-4
- Kategoria II klasy 5-6

Temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb.

Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka, wydzieranka, makieta przestrzenna).

Format A4.

Papier sztywny- brystol, blok techniczny, tektura.

Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasę, adres zamieszkania lub szkoły).

UWAGA! Prace zniszczone nie będą przyjmowane.

Ocena:

Oceny dokona fachowe jury składające się ze znanych polskich rysowników.

Kryteria oceny:
- technika wykonania
- pomysł
- kompozycja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2011 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Ośrodka Kultury w Niemodlinie: www.okniemodlin.org. Zwycięzcy i laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu listownie.