Gminny konkurs recytatorski Grupa teatralna dorosłych Jarosława Letka - Scena Muzyczna Koncert Studia Piosenki Małgorzata Kalińska - Scena Muzyczna Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa grupa teatralna Nagroda Dużego Eryka Oceany 2015 Podsumowanie zajęć 2015 Recital Janusza Tekieli Recital Wiktorii Grudniok Rytmix I Rytmix I Rytmix II Studio nagrań Zajęcia fotograficzne Zajęcia instrumentalne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zespoły taneczne Rytmix Zespół Scoti Caam Zespół wokalny Piąty Bieg Zespół wokalny Piąty Bieg

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

OK_Logo.jpeg Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja dachu Ośrodka Kultury w Niemodlinie: PDFZawiadomienie.pdf