Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

II Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej - 9 października 2020 r., godz. 9.30

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na organizowany po raz drugi konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej - naszej patronki - który odbędzie się w piątek 9 października 2020 r. o godz. 9.30 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu opolskiego. Podczas konkursu uczestnicy zaprezentują jeden wiersz autorstwa Agnieszki Osieckiej. Organizator wprowadza ograniczenie liczby uczestników konkursu do 20 wykonawców na każdą kategorię, czyli łącznie 60 uczestników. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Wykonawcy oceniani będą w trzech kategoriach:
1. klasy 4-6 szkoły podstawowej,
2. klasy 7-8 szkoły podstawowej,
3. szkoły średnie.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionych i podpisanych kart (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny) na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, lub internetowo (skan podpisanej karty) na e-mail: promocja@okniemodlin.org albo osobiście do sekretariatu. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 września 2020 r. o godz. 13:00.

PDFRegulamin recytatorski Osiecka 2020.pdf

 

plakat recytatorski 2020.jpeg