Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Zapisy na zajęcia plastyczne w czerwcu

Dzieci, które uczęszczały przed kwarantanną na zajęcia plastyczne, mogą zapisywać się na zajęcia plastyczne w miesiącu czerwcu. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 12.30-13.15, 13.30-14.15, 14.30-15.15. Na zajęciach w jednej grupie może być maksymalnie 3 dzieci. Na zajęcia obowiązują zapisy u p. Michała Graczyka, pod numerem telefonu 774 606 096.

Udział w czerwcowych zajęciach jest nieodpłatny. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym. Na zajęcia plastyczne należy przynieść własne kredki, cienkopisy, flamastry, farbki.

Rodzice chętnych uczestników powinni zapoznać się z regulaminem zajęć oraz podpisać zgłoszenie.

PDFRegulamin zajeć OK czerwiec 2020.pdf

PDFZgłoszenie OK czerwiec 2020.pdf