Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Historia Lokalna po raz dwudziesty drugi

Szanowni  Państwo

Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, Burmistrz Niemodlina i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu Historia Lokalna (spotkanie  dwudzieste drugie) zapraszają na odczyt dr Renaty Kobylarz-Buły „Losy ludności autochtonicznej w powiecie niemodlińskim (1945-1950)” w poniedziałek, 5 grudnia 2011 r., o godz. 18.00.  w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. 
 Dr Renata Kobylarz-Buła z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu przedstawi dzieje powiatu niemodlińskiego w ostatnich miesiącach II Wojny Światowej i w pierwszych latach powojennych, z perspektywy losów śląskiej ludności rodzimej – niemiecko i polskojęzycznej. Wśród poruszonych problemów znajdą się kwestie lokalnej polityki wobec Ślązaków i Niemców oraz wzajemne relacje pomiędzy dawnymi i nowymi mieszkańcami Ziemi Niemodlińskiej.
Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
Odczyty i spotkania odbywają się w ramach programu Historia Lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin realizowanego od roku 1997 przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wespół z samorządami i organizacjami społecznymi.

Z poważaniem i z pozdrowieniami
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne
Henryk Gałkowski
Z-ca Przewodniczącego NTR