Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Opłaty za zajęcia za marzec, kwiecień, maj - informacja

Z dniem 25 marca 2020 r., w związku z ogłoszeniem epidemii w całym kraju i odwołaniem zajęć artystycznych prowadzonych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej od dn. 12 marca br., wprowadza się następujące opłaty za zajęcia:
1) Opłaty za zajęcia – miesiąc marzec:
- zajęcia instrumentalne – wpłata za odbyte zajęcia zgodnie z planem zajęć
- zajęcia taneczne – pełna opłata
- zajęcia wokalne – zwolnienie z opłaty 
- zajęcia plastyczne – pełna opłata

2) Opłaty za zajęcia - miesiąc kwiecień, maj:
- całkowite zwolnienie z opłat za zajęcia: taneczne, plastyczne, wokalne
- opłata za zajęcia instrumentalne – wpłata za odbyte zajęcia w kwietniu i maju