Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Wyposażenie sali widowiskowej Ośrodka Kultury

OK Logo.jpeg Od 1 lutego br. Ośrodek Kultury w Niemodlinie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów realizuje projekt „Wyposażenie sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie”.
W ramach realizacji zadania zostało wykonane okotarowanie sceny w sali widowiskowej – zamontowano kotary, kulisy i horyzont posiadające atest niepalności. Zakupiono również fortepian cyfrowy YAMAHA, który jest już drugim fortepianem zakupionym przez Ośrodek Kultury w ciągu jednego roku. W ten sposób – obie sale – kameralna i widowiskowa zostały wyposażone w niezbędne do realizacji zajęć i koncertów instrumenty. Ponadto zakupiono zestaw mikrofonów, w tym perkusyjnych, statywy, projektor multimedialny i ekran.