Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Spotkanie dot. obwodnicy - 29 listopada 2018, godz. 17:00

Konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe S.A.& Himmel i Papesch Sp. z o.o., wraz z biurem projektowym Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o., działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, informuje, że w ramach opracowywanego projektu budowlanego zamierza przeprowadzić prezentację rozwiązań projektowych dla zadania pn.: „Projekt i budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu Drogi Krajowej nr 46”. W związku z powyższym, w dniu 29 listopada 2018 r.o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym zostaną przedstawione plany sytuacyjne przedmiotowej drogi.

obwo1.jpeg

obwo2.jpeg