Gminny konkurs recytatorski Grupa teatralna dorosłych Jarosława Letka - Scena Muzyczna Koncert Studia Piosenki Małgorzata Kalińska - Scena Muzyczna Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa grupa teatralna Nagroda Dużego Eryka Oceany 2015 Podsumowanie zajęć 2015 Recital Janusza Tekieli Recital Wiktorii Grudniok Rytmix I Rytmix I Rytmix II Studio nagrań Zajęcia fotograficzne Zajęcia instrumentalne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia wokalne Zespoły taneczne Rytmix Zespół Scoti Caam Zespół wokalny Piąty Bieg Zespół wokalny Piąty Bieg

Gminny Konkurs Recytatorski

Gminny Konkurs Recytatorski „MIŁOŚĆ JEST WŚRÓD NAS” - Niemodlin 14.02.2012r.

REGULAMIN

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest wśród nas” jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

2. Termin:
• Konkurs odbędzie się dn. 14 lutego 2012 r. (wtorek), o godz.11.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin.

3. Cele konkursu:
• popularyzacja, prezentacja i konfrontacja żywego słowa o tematyce miłosnej.

4. Kategorie wiekowe uczestników Konkursu:
• Szkoły gimnazjalne
• Szkoły ponadgimnazjalne

5. Zasady uczestnictwa:
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Niemodlin.
• Uczestnicy będą oceniani w kategoriach wiekowych:
- Szkoły gimnazjalne
- Szkoły ponadgimnazjalne
• Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin, z dopiskiem „Miłość jest wśród nas 2012”.
• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 lutego 2012 r.
• Do Konkursu należy przygotować dwa teksty o tematyce miłosnej (drugi tekst będzie prezentowany tylko na życzenie jury).
• Czas wykonania utworów – maks. 8 minut.
• W konkursie wyklucza się teksty wcześniej niepublikowane.
• Sprawy nieokreślone niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
• Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu.


6. Ocena:
• Oceny dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu.
• Ocenie podlegają: interpretacja, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.
• Uczestnicy Konkursu zostaną uhonorowani dyplomami, a Laureaci nagrodami.