Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Gminny Konkurs Recytatorski

Gminny Konkurs Recytatorski „MIŁOŚĆ JEST WŚRÓD NAS” - Niemodlin 14.02.2012r.

REGULAMIN

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest wśród nas” jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

2. Termin:
• Konkurs odbędzie się dn. 14 lutego 2012 r. (wtorek), o godz.11.00 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin.

3. Cele konkursu:
• popularyzacja, prezentacja i konfrontacja żywego słowa o tematyce miłosnej.

4. Kategorie wiekowe uczestników Konkursu:
• Szkoły gimnazjalne
• Szkoły ponadgimnazjalne

5. Zasady uczestnictwa:
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Niemodlin.
• Uczestnicy będą oceniani w kategoriach wiekowych:
- Szkoły gimnazjalne
- Szkoły ponadgimnazjalne
• Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin, z dopiskiem „Miłość jest wśród nas 2012”.
• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 lutego 2012 r.
• Do Konkursu należy przygotować dwa teksty o tematyce miłosnej (drugi tekst będzie prezentowany tylko na życzenie jury).
• Czas wykonania utworów – maks. 8 minut.
• W konkursie wyklucza się teksty wcześniej niepublikowane.
• Sprawy nieokreślone niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
• Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu.


6. Ocena:
• Oceny dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu.
• Ocenie podlegają: interpretacja, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.
• Uczestnicy Konkursu zostaną uhonorowani dyplomami, a Laureaci nagrodami.