Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Warsztaty społeczne „Mediacja bliżej Ciebie – bo siłą jest dialog”, wtorek 10 października 2017, godz. 16.00

Fundacja Mediatio przystępuje do realizacji drugiego etapu projektu współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Siłą jest dialog”, jakim są warsztaty społeczne „Mediacja bliżej Ciebie – bo siłą jest dialog”. Celem warsztatów jest przedstawienie mediacji, jako narzędzia wspierającego budowanie dialogu społecznego i alternatywną metodę rozwiązywania sporów. Ciekawy i przystępny sposób prezentacji pozwoli poznać m.in.:
·         Zastosowanie mediacji w praktyce
·         Korzyści wynikające z mediacji
·         Zasady mediacji   
·         Możliwości skorzystania z mediacji

Ponadto przygotowaliśmy filmy edukacyjne, a każdy uczestnik otrzyma przygotowany przez nas Elementarz Mediacji. Projekt „Siłą jest dialog” to nowatorskie w skali Opolszczyzny przedsięwzięcie, propagujące alternatywne metody rozwiązywania sporów w postaci mediacji. Cele realizacji projektu to m.in.::upowszechnienie rozwiązywania sporów w różnych dziedzinach życia społecznego na drodze dialogu, upowszechnienie nawyku i umiejętności prowadzenia dialogu, debaty dla odrębności celów, poglądów i potrzeb w poszukiwaniu dobra wspólnego.

Więcej inf. na stronie http://mediatio.org/o-nas/projekty-i-programy/projekt-sila-jest-dialog/

program.jpeg