Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

IX Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb 2017

logotypy PROW.jpeg

Ośrodek Kultury w Niemodlinie oraz Miasto Štíty (Czechy) zapraszają do wzięcia udziału w IX Polsko-Czeskim Konkursie Kulinarnym na Potrawę z Ryb 2017.             

Regulamin


1. Cele i zadania konkursu
Propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnych potrawach z ryb w Polsce i Czechach.

2. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału (podanie imienia i nazwiska, nazwy potrawy, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu) do dn. 30 października 2017 (nr tel. 774606096) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb w dniu 18 listopada 2017 roku o godz. 18.00 do Ośrodka Kultury w Niemodlinie (ul. M. Reja 1). Konkurs rozpocznie się o ok. godz. 18.30 -19.00.

3. Ocena
Oceny dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

4. Kryteria oceny
Oryginalność, smak potrawy, związek z danym regionem, estetyka.

5. Nagrody
Nagrodami w konkursie są: Grand Prix – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł oraz trzy nagrody główne – nagrody rzeczowe o wartości 400 zł każda. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia w dowolnie ustalonej przez siebie formie lub wysokości. Nagrody zostaną wręczone w dniu 18 listopada br. po ogłoszeniu wyników konkursu.

PDFRegulamin PL-CZ konkursu kulinarnego 2017.pdf

KOnkurs kulinarny logo.png