Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Wakacje z Ośrodkiem Kultury 2017 - zdjęcia

Pierwsze taneczne kroki i układy na otwartych zajęciach tanecznych, szlifowanie umiejętności na warsztatach dla Rytmixu i Sceny Muzycznej, przedstawienia dla dzieci, kino familijne i plenerowe, dyskoteka z zabawami, twórcze zajęcia plastyczne, nagrywanie swoich piosenek w studio, gra w Mölkky oraz Piknik na trawie – tyle działo się w przeciągu dwóch tygodni „Wakacji z Ośrodkiem Kultury” (3-16 lipca 2017).

Zadanie współfinansowane ze środków budżetowych Gminy Niemodlin - realizacja gminnych programów profilaktycznych na 2017 r.