Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Katarzyna Dolak stypendystką "Marszałkowskich talentów"

Podczas uroczystości wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego "Marszałkowskie Talenty", która odbyła się 22 czerwca br, w Filharmonii Opolskiej, Katarzyna Dolak z sekcji plastycznej Ośrodka Kultury w Niemodlinie, odebrała z rąk Andrzeja Buły stypendium w kategorii twórczości plastycznej. Podczas spotkania młodzi artyści prezentowali swoje talenty muzyczne, wokalne i plastyczne. W uroczystej gali uczestniczyli wszyscy wyróżnieni, a także ich rodziny i opiekunowie.

Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel w tym roku 100 tysięcy złotych. Stypendia przyznawane po raz pierwszy wyniosą 7 600 złotych. W konkursie wniosków wyłoniono najzdolniejszą młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu, w trzech dziedzinach sztuki: muzyce, plastyce, tańcu i teatrze.