Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Promocja książki dr Henryki Maj

Szanowni  Państwo

Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, Sołtys i Rada Sołecka w Magnuszowicach zapraszają na promocję książki dr Henryki Maj „Obóz pracy przymusowej w Klein Mangersdorf w prowincji górnośląskiej w latach 1941-1942” w środę, 14 grudnia 2011 r., o godz. 17.00 kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Magnuszowicach.
 Książka dr Henryki Maj, kolejna publikacja NTR, jest owocem wieloletniej pracy Autorki – żmudnych badań oraz gromadzenia wspomnień byłych więźniów obozu w Magnuszowiczkach k. Niemodlina, jednego z kilkunastu nazistowskich obozów pracy przymusowej na Śląsku, istniejących w latach 1940-1944 i rozmieszczonych wzdłuż budowanej wówczas autostrady Berlin – Wrocław – Gliwice, w których do pracy wykorzystywano obywateli podbitej Polski.
Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Opolu oraz Nadleśnictwa Tułowice, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w  Wydrowicach, Archiwów Opolskich Sp. z o.o. w Niemodlinie.
W programie spotkania przewiduje się złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i okolicznościową modlitwę pod tablicą upamiętniającą ofiary obozu.
W załącznikach plakat i zaproszenie.

Z poważaniem i z pozdrowieniami
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne
Henryk Gałkowski
Z-ca Przewodniczącego NTR
 

PDFPromocja książki - zaproszenie PDFPromocja książki - plakat