Fasada Ferie Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminny konkurs recytatorski Grupa Teatralna PERSONA GRATA II nagroda dla Święta Karpia 2018 Jury Karpika Karpik 2018 Koncert Sceny Muzycznej Koncert Studia Piosenki Koncert uczniów zajęć instrumentalnych Laureaci Oceanów 2019 Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne Młodzi instrumentaliści Młodzieżowa Grupa Teatralna REF-LEKTOR Mural Mural Mural zimą Nagroda dla Święta Karpia 2018 Nagroda Dużego Eryka Nagroda Partnerstwo bez granic Nasze solistki na podium Nauka gry na gitarze Nauka gry na pianinie Oceany 2019 Ośrodek Kultury Podsumowanie zajęć tanecznych 2019 Przedstawienie Spółka z o.o Przedstawienie Spółka z o.o Recital Magdaleny Skazy Recital Mai Myśliwiec Recital Małgorzaty Kalińskiej i Jerzego Sadłonia Rytmix Rytmix Rytmix - I msc. na wojewódzkim turnieju Rytmix 2 - I msc. w Chrząstowicach Rytmix na zawodach Rzeźba harfistki Sala taneczna Studio nagrań Wakacje z Ośrodkiem Kultury Warsztaty plastyczne Wyróżnienie dla dyrektor Katarzyny Paszuli Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zespół taneczny Rytmix Zespół wokalny Piąty Bieg

Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego i plastycznego

Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" we współpracy z gminnymi ośrodkami kultury i urzędami gmin rozstrzygnęła konkursy: plastyczny "Przyroda zachwyca" i fotograficzny "Spotkania z przyrodą". Do konkursu plastycznego zgłoszono 253 prace, natomiast swoje zdjęcia do konkursu fotograficznego przesłały 63 osoby. Konkursy skierowane były dla przedszkolaków, uczniów i młodzieży z terenu gmin należących do LGR "Opolszczyzna". Celem konkursów była promocja atrakcyjności obszaru LGR "Opolszczyzna" (gminy Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice) jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, popularyzacja ekoturystyki, wędkarstwa i rybactwa wśród dzieci i młodzieży. Informacje o terminach wręczenia nagród zostaną przekazane laureatom.

WYNIKI
fot.
GMINA NIEMODLIN-8 osób:
I NAGRODA EX EQUO
Monika Cebo za zdjęcie "Piękno rzadko dostrzegane"
Marta Bartoszewska "Cuda natury-kaczki krzyżówki nad stawem"
II NAGRODA:
Wioleta Pałka za zdjęcie "Nasze stawy-piękne stawy. Ptasi raj"
III NAGRODA:
Marta Wydra zdjęcie "Zaczarowana Kraina"

plast.
I NAGRODA:
Michał Nowak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie
II NAGRODA:
Irena Karoń, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie
III NAGRODA ex equo:
Oliwia Kopeć, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie
Emilia Wacyra, Przedszkole w Niemodlinie

konkurs fotograficzny
konkurs fotograficzny
konkurs fotograficzny
konkurs fotograficzny